ยินดีต้อนรับเข้าสู่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

เลือกประเภทการเข้าใช้งาน

Get in touch

 • มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
 • โทรศัพท์ : (02)656-5940
 • มือถือ : (081)831-2264, (081)831-2202
 • โทรสาร : (02)354-8409
 • เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

Get in touch

 • Facebook: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 • Facebook: นมแม่
 • LINE: นมแม่
 • Website: thaibf.com
 • Thai Breastfeeding All Right Reserved.