งานสื่อสาธารณะ

กล้องมิวอาย

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

กล้องมิวอาย

[seed_social]
[seed_social]

มองนมแม่ผ่านกล้องมิวอาย 

 

ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดทำโดย ดร. อัชณา กอบวิทยา โดยใช้เทคโนโลยี นำเลนส์พอลิเมอร์ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เทียบเท่ากล้องจุลทรรศ์กำลังขยาย 250 เท่า บันทึกภาพนมแม่ ที่จะเห็นภาพนมแม่ประกอบด้วยเม็ดคล้ายฟองอากาศจำนวนมาก นั่นคือ ถุงบรรจุสารอาหารที่จำเป็นของลูก (สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสมอง)

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
“แชมเปี้ยนนมแม่”
จดหมายข่าว Newsletter
ประกาศรายชื่อครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวนมแม่ต้นแบบ