รู้ก่อนให้นมแม่

การตั้งครรภ์ : ดื่มแอลกอฮอลล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลต่อความผิดปกติของทารก

10 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

การตั้งครรภ์ : ดื่มแอลกอฮอลล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลต่อความผิดปกติของทารก

[seed_social]
[seed_social]

การตั้งครรภ์ : ดื่มแอลกอฮอลล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลต่อความผิดปกติของทารก

เหตุใด…. คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ถึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ คะ

แอลกอฮอล์ จัดอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มต้องห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ทว่า คุณแม่หลายๆ คนมีพฤติกรรมติดสุรายากที่จะหยุดได้ และบางครั้งได้ดื่มสุราในขณะที่ตนเองได้ตั้งครรภ์ไปแล้ว อาจเกิดผลต่อทารกเกินคาดค่ะ

จากข้อมูลของ JAMA Pediar นักวิจัยได้การทบทวน หาอัตราการเกิดของ ความผิดปกติที่เกิดจากทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอลล์ ในเด็กและเยาวชน เป็นความผิดปกติทางด้านร่างและกายสมอง หรือ เรียกว่า Fetal Alcohol Spectrum disorder

งานวิจัย พบว่า คุณแม่ที่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์มีถึง 1 ใน 13 ราย ทารกที่เกิดมา มีอาการ Fetal alcohol Spectrum Disorder(FASD)

fetal alcohol spectrum disorder (FASD) มีอาการหลากหลาย เช่น พิการแต่กำเนิด สมาธิสั้น มีปัญหาด้านการเรียน จนถึงซึมเศร้า เสพติดยาฯ โตขึ้นมาก็อาจถูกจำคุก ตกงาน

นอกจากนี้สุรายังเป็นสาเหตุหลักของทารกปัญญาอ่อน (mental retardation) ที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมอีกด้วย

แต่โรคนี้ FASD เป็นโรคที่ป้องกันได้ค่ะ ใครทำงาน ห้องฝากครรภ์อย่าลืมนะคะ
ส่วนคุณแม่ ขอความกรุณาอย่าได้เตะเลยค่ะ เพราะหารู้ไม่ว่า เจ้าแอลกอฮอลล์ เหล้า เบียร์ จะส่งผลในทางลบถึงลูกในครรภ์สูงมาก และส่งผลตามมาถึงจนโตค่ะ

บทสรุปของงานวิจัย บอกว่าเป็นความจำเป็นในการสื่อสารให้สาธารณชนทราบเรื่องอันตรายการได้รับแอลกอฮอลล์ที่จะมีต่อลูกในครรภ์ ทำให้เกิด FASD เนื่องจากเป็นภาวะที่ป้องกันได้ ควรมีการคัดกรอง และให้การความรู้ และการดูแลที่เหมาะสม

ข้อมูลตีพิมพ์ใน on line JAMA Pediar เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา

http://jamanetwork.com/j…/jamapediatrics/fullarticle/2649225

ขอบคุณข้อมูลจาก พญ. กรรณิการ์ บางสายน้อย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
สองเต้า และสองมือแม่
สายใยสายสัมพันธ์ ตอนที่ 2
ลานนมกว้าง / แคบ ลูกจะดูดได้ไหม