รู้ก่อนให้นมแม่

การให้นมแม่ ดั่งสะพานประสานใจ

21 มิถุนายน 2017
แชร์ให้เพื่อน

การให้นมแม่ ดั่งสะพานประสานใจ

[seed_social]
[seed_social]

การให้นมแม่ ดั่งสะพานประสานใจ

พ, 06/25/2008 – 09:59

โดย พญ. ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล

 

การให้นมแม่เปรียบเป็นดัง “ สะพานประสานใจ” ระหว่างแม่และลูก   สะพานนี้จะเชื่อมประสานดวงใจสองดวงให้รวมกันเป็นหนึ่ง   เพราะ การให้นมแม่ คือ การส่ง “ ความรัก” สายตรงจากใจแม่สู่ใจลูก

ความใกล้ชิด การโอบกอดลูก และสัมผัสที่ผิวหนัง ล้วนก่อให้เกิดความผูกพัน

  ความรักค่อยๆก้าวเดินข้าม “สะพานประสานใจ” โดยมี น้ำนมแม่ เป็นสื่อกลาง 

สารอาหารบำรุงร่างกายลูกถูกส่งข้าม “สะพานประสานใจ” ผ่านทางน้ำนมแม่

แม่ลูกทุกคู่ควรมีโอกาสในช่วงเวลาพิเศษนี้ เริ่มให้นมแม่โดยปราศจากสิ่งขวางกั้น

  

การสร้าง “สะพานประสานใจ” ที่มั่นคง ต้องอาศัย

“เสาหลัก” คือ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นว่า น้ำนมแม่คือสิ่งประเสริฐสุดสำหรับลูก

“โครงสร้าง” ที่ดีของสะพาน เปรียบได้กับความรู้ ความเข้าใจเรื่องนมแม่ ของแม่และผู้คนรอบข้าง

“พลังงาน” ในการก่อสร้างสะพาน คือพลังใจ และพลังความรัก ที่ทุกคนร่วมกันส่งให้

“วัตถุดิบ” ที่นำมาเป็นอาหารลำเลียงผ่านสะพาน คือสารอาหารตามธรรมชาติที่มีในตัวคุณแม่อยู่แล้ว

เมื่อใดที่สะพานสร้างได้สำเร็จ สารอาหารที่มีคุณค่าจะส่งผ่านสู่ลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอด       ช่วงเวลาสามวันหลังคลอดจึงเป็นช่วงสำคัญที่ครอบครัวและสังคมต้องให้โอกาสแม่ลูกในการ “สร้างสะพานประสานใจ”

 

เราต้องร่วมกันสร้าง ทั้ง “เสาหลัก” และ “โครงสร้าง” และไม่ลืมส่ง”พลังงาน”ให้กับแม่ลูก

ข้อสำคัญอีกอย่างคือ เราต้องช่วยกันสร้าง“สะพานประสานใจ”ให้เสร็จก่อน ที่ลูกจะได้พบกับ “สะพานสำเร็จรูป” เพราะ”สะพานสำเร็จรูป” มักจะเข้ามาในช่วงแรกๆนี้ พร้อมกับความง่ายในการประกอบ เพียงแต่แกะกล่องก็ใช้ได้เลยไม่ต้องรอเวลาให้เนิ่นนาน

แต่เคยฉุกคิดกันบ้างหรือไม่ว่า “สะพานสำเร็จรูป” นี้ทำขึ้นเพื่อเชื่อมอะไร กับอะไร มันจะเชื่อมประสานใจแม่ลูกได้เหมือน “สะพานประสานใจ” ไหม? และเมื่อใดก็ตามที่ใช้สะพานสำเร็จรูป ก็ต้องซื้อวัตถุดิบสารอาหารจากข้างนอกตลอด ลูกจะไม่ได้สารอาหารธรรมชาติที่ผลิตจากตัวแม่เองซึ่งมีคุณค่ามากกว่า

ในการแข่งกันระหว่าง “สะพานประสานใจ” กับ “สะพานสำเร็จรูป” เราต้องอาศัย พลังจิตรวมหมู่ และสติปัญญา เป็นอาวุธ มิฉะนั้นเราคงจะไม่สามารถเอาชนะพลังทุนข้ามชาติอันมหาศาลได้

สังคมที่เป็นอารยชน ย่อมจะต้องพิทักษ์ปกป้องผู้ด้อยโอกา

สังคมไทยควรจะออกมาพิทักษ์ปกป้องสิทธิของทารกในการได้รับน้ำนมแม่ โดยปราศจากอิทธิพลของอาหารทดแทนนมแม่

อย่างน้อยขอให้ทุกคนทำตามข้อตกลง” หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง “(พ. ศ. 2538) ที่เป็นสัญญาใจที่สมาคมการค้าอาหารทดแทนนมแม่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เคยได้ตกลงกับ กระทรวงสาธารณสุข และ ยูนิเซฟไว้

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
ลงทุนให้ลูกด้วยนมแม่
ควรจะให้นมแม่แก่ลูกน้อยไปนานเท่าไร
สองเต้า และสองมือแม่