พรบ.ควบคุม

ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

[seed_social]
[seed_social]

ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

 

 

ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …… โดย ผศ. ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (อ.เตย) รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงาน ประชุมเชิงปฎิบัติการ การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันที่ 31 มีค. 60 โรงแรมแกรนด์ มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE
SPOT นมแม่แน่ที่สุด
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง