งานสื่อสาธารณะ

งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 1/2558 “พื้นฐานซีวิตดี เริ่มที่ในครรภ์”

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 1/2558 “พื้นฐานซีวิตดี เริ่มที่ในครรภ์”

[seed_social]
[seed_social]

บรรยากาศการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมทั้งกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในงานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2558 “พื้นฐานชีวิตดี เริ่มที่ในครรภ์” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพ

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
แม่อาสาชุมชน
กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58
Code Workshop