งานสื่อสาธารณะ

งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”

[seed_social]
[seed_social]

ประมวลภาพกิจกรรม งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”

วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกตรัยยา (TRIA) อาคารหลังโรงพยาบาลปิยเวช ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลุ่มแม่อาสาที่มีบทบาท กิจกรรม ที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของแม่ที่เข้าร่วม

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตำบลนมแม่ป่าแดด ช่วง1
จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง