งานสื่อสาธารณะ

งานอาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่

03 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

งานอาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่

[seed_social]
[seed_social]

แม่อาสาเดินหน้าจัดกิจกรรมแม่-ลูก

อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่

               

กรุงเทพฯ – พญ. ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล  ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย นำทีมแม่อาสา จัดกิจกรรม “อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่ ” วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่” มีคุณแม่ออนไลน์จาก www.facebook/Thaibf เข้าร่วมงาน 18 คน ผู้ติดตาม 18 คน และคณะอนุกรรมการสื่อสาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ รวม 22 คน รวมมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 58 คน มีการแบ่งเป็นห้องบรรยายเฉพาะกลุ่ม 3 ห้อง “ห้องคุณแม่ตั้งครรภ์”  l “ห้องคุณแม่ให้นม” l “ห้องบีบเก็บน้ำนมแม่”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้มาร่วมออกบูท

บูทแรก คือ “โมบายแอพพลิเคชั่นมุมแม่” แอพฯ รวมห้องมุมนมแม่ทั่วประเทศที่สามารถค้นหาและไปใช้บริการได้อย่างสะดวก  พัฒนาขึ้นโดย  ดร. พิมพ์วดี เชาวลิต

บูทที่สอง คือ “มองนมแม่ผ่านกล้องมิวอาย” การติดตั้งเลนส์พอลิเมอร์ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กำลังขยาย 250 เท่า บันทึกภาพนมแม่ พัฒนาขึ้นโดย ดร. อัชนา กอบวิทยา

 

มีผู้ร่วมงานสนใจสอบถามข้อมูลทั้ง 2 บูท และมีการถ่ายภาพนมแม่โพสต์ในเฟสบุ๊คของผู้ร่วมงานภายใต้ แฮชแทค #น้ำนมแม่ผ่านเลนส์

หัวข้อบรรยายอาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่ ได้มี พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เล่าให้ฟังว่า ในช่วงลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไปควรให้ลูกกินอาหารตามวัยคู่ไปกับนมแม่ โดยที่ลูกอายุระหว่าง 6 – 7 เดือนให้กินอาหาร 1 มื้อ แบบบดละเอียด ช่วง 8 เดือนกินอาหาร 2 มื้อ แบบสับละเอียด และช่วงอายุ 9 – 12 เดือนกินอาหาร 3 มื้อ แบบหั่นชิ้นเล็ก เพื่อฝึกการเคี้ยวและพัฒนาด้านร่างกายตามวัย

ผอ.สำนักโภชนาการให้ข้อมูลต่อว่า แม่ควรเริ่มให้อาหารทีละอย่าง เมื่อลูกกินได้และไม่แพ้อาหารชนิดนั้น จึงค่อยๆ เพิ่มปริมาณ และจัดอาหารแต่ละกลุ่มให้หลากหลาย เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารเพียงพอ โดยเน้นกลุ่มอาหารประเภทไขมัน ซึ่งเด็กต้องการถึง 50-60% เพื่อการกระจายพลังงานให้ทั่วร่างกาย สำหรับอาหารที่แม่ทำไม่ควรปรุงรสใดๆ ในอาหาร ควรให้ลูกได้รับรสชาติของธรรมชาติจากอาหารเหล่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด เค็มจัด เน้นความสะอาด สดใหม่ ปรุงสุก และติดตามการเจริญเติบโตของลูกอย่างใกล้ชิด

สำหรับเด็กวัย 1 – 5 ปี เด็กวัยนี้ต้องได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ เพราะมีผลต่อการสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะต่างๆ ให้สมบูรณ์ เพื่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการกินอาหารครบ 5 หมู่ 3 มื้อ กินนมแม่อย่างต่อเนื่องถึง 2 ปี โดยควบคู่กับอาหารตามวัย เสริมนมรสจืดวันละ 2-3 แก้ว กินผัก-ผลไม้ให้เป็นนิสัย นอกจากนี้ต้องฝึกให้ลูกกินอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด รวมไปถึงฝึกวินัยการกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็นนิสัย

พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เล่าว่า จากการสำรวจปัญหาที่ผ่านมา ประเด็นที่คุณแม่กังวลกันมากคือช่วงเปลี่ยนผ่านของการกินนมแม่อย่างเดียว มาสู่การกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยในช่วง 6 เดือนของลูกน้อย สำหรับคุณแม่ยุคใหม่หรือในยุคออนไลน์ ได้หาความรู้เรื่องนมแม่จากสื่อโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น ซึ่งเราได้พัฒนาสื่อและให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขณะเดียวกัน ก็ร่วมมือกับ สสส.ขับเคลื่อนเรื่องนมแม่อย่างเข้มแข็งต่อไป

สำหรับการประชาสัมพันธ์ ภายในงานมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่” ผ่านทาง Facebook Live มีผู้รับชม 1,800 ครั้ง เห็นข้อมูล 8,513 คน กดไลท์ 86 คน การประชาสัมพันธ์ในสื่อมีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวใน www.thaihealth.or.th และ นสพ. เดลินิวส์ และไทยโพสต์

     

    

    

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/2558
ตำบลนมแม่
งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”