งานสื่อสาธารณะ

จดหมายข่าว Newsletter

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าว Newsletter

[seed_social]
[seed_social]

Newsletter

 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ Newsletter

“162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”

 

เนื่องในโอกาสสัปดาห์นมแม่โลก ในปี 2560 นี้ และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฉบับใหม่ ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนจากองค์กร Alive & Thrive จึงได้จัดทำหนังสือ Newsletter ในแนวคิด “162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ขึ้นมา

“162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” มีที่มาจาก 2 ส่วนประกอบ คือ

“162” คือสูตรการให้นมแม่ ประกอบด้วย

1 คือการเริ่มต้นให้ลูกดูดนมแม่เร็วที่สุดหลังคลอด ภายใน 1 ชั่วโมงแรก

6 คือการให้นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น

2 คือการให้นมแม่ต่อเนื่องพร้อมให้อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น

ส่วน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” คือแนวทางความคิดของ สัปดาห์นมแม่โลก หรือ World Breastfeeding Week ในปีนี้ ซึ่งมีการจัดงานขึ้นทั่วโลกในธีม “Sustaining Breastfeeding Together” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อช่วยกันสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน

ภายในหนังสือ ประกอบไปด้วยคอลัมน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สัปดาห์นมแม่โลก รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก แนวทางทลายอุปสรรคขัดขวางการให้นมแม่ โครงการนมแม่สัญจร หลักสูตรการให้นมแม่ในโรงเรียนแพทย์ มุมนมแม่ในสถานประกอบการ ห้องสมุดนมแม่ออนไลน์ นมแม่กับการเสริมสร้างพัฒนาการ EF การนวดเต้า และหัวข้ออื่นๆ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานแถลงข่าวสัปดาห์นมแม่โลก สิงหาคม 2014
เพลงรักนมแม่
ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนสายใยรัก