พรบ.ควบคุม

จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[seed_social]
[seed_social]

จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

26 มีนาคม 2560

เรียน ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก วาระที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กร ที่ สนับสนุน ส่งเสริม และปกป้อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง มากว่า 15 ปี เห็นด้วยในการผนึกกำลัง ให้ออก พรบ.นี้เนื่องจาก

1 . การส่งเสริมการขายนมผสมโดยทำการตลาดผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไม่เหมาะสม ดำเนินมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี อาทิ การแจกตัวอย่างนมผสมแก่แม่หลังคลอด การติดต่อแม่โดยตรง โดยให้คำปรึกษา และส่งของขวัญของชำร่วย การโฆษณาสรรพคุณนมผงเกินจริงในลักษณะเหมารวม เช่น สารที่มีในนมแม่ ถ้านำมาใส่ในนมผสม จะเกิดผลดีเช่นเดียวกับนมแม่ รวมทั้งการ มอบของขวัญ งบประมาณที่แฝงการประชาสัมพันธ์นมผสม ผ่าน สัญลักษณ์ ของการเป็นแพทย์พยาบาล และสถาบันการแพทย์ เป็นต้น

2 . การตลาดเหล่านี้ มีผลต่อความมั่นใจ และการตัดสินใจของแม่ ในการจะให้ลูกได้กินนมแม่ ในระยะอายุ 3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญในระดับวิกฤติต่อต้นทุนการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย สมอง จิตใจและอารมณ์ การตลาดของนมผสมจึงต้องได้รับการปฏิบัติที่พิเศษแตกต่างจากการตลาดตามปกติ

3 .ข้อห่วงใย กรณี ถ้าควบคุมการส่งเสริมการตลาดแล้วจะทำให้ พ่อแม่ผู้ปกครองขาดช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลอาหารเด็กเล็กที่มีประโยชน์ เป็นความห่วงใยที่ขัดต่อ จริยธรรมของการเป็นผู้บริบาลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก สาระของ พรบ. ฉบับนี้ห้ามการส่งเสริมการตลาด ไม่ได้ห้ามการขาย ในการขายสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบได้ โดยไม่มีการโฆษณา โอ้อวด บิดเบือน หรือการสร้างภาพเกินจริง อนึ่ง พ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถหาข้อมูลได้จากบุคลากรทางการแพทย์ได้ตามปกติ

4 .นมผสมในท้องตลาดทั้ง 3 สูตร มีระยะเวลาการนำไปใช้ ที่ทำให้ถ้าไม่ควบคุมระยะอายุการทำการตลาด จะเป็นช่องทาง ให้เกิดการโฆษณาคร่อมอายุ ( cross promotion) กล่าวคือ
นมสูตร 1 ใช้ในทารกอายุ แรกเกิด – 1ปี
นมสูตร 2 ใช้ในทารกอายุ 6 เดือน – 3ปี
นมสูตร 3 ใช้ในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จึงขอยืนยันสนับสนุนให้ สนช ผ่านพรบ. ฉบับนี้โดยเร็ว เพื่อประเทศไทยจะได้มี เครื่องมือสำคัญ ในการคืนโอกาสการได้รับนมแม่และอาหารตามวัยที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่างๆ เพื่อช่วยให้ แม่ทุกคนพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้อาหารตามวัยที่เหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง
Code Workshop
แถลงการณ์ร่วม #องค์การยูนิเซฟ และ #องค์การอนามัยโลก ยืนยันสนับสนุนร่างพรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง