พรบ.ควบคุม

ทำความรู้จักพ.ร.บ.โค้ดนม

10 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ทำความรู้จักพ.ร.บ.โค้ดนม

[seed_social]
[seed_social]

ทำความรู้จักพ.ร.บ.โค้ดนม

 

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันที่พระราชบัญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะ รายละเอียดคลิกที่นี่ค่ะ

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๗๒ ก (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/072/1.PDF

ขอบคุณ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยที่ส่งข่าวดีนี้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Press Tour สัญญาประชาคมท่าม่วงผลักดัน พรบ.CODE
นมแม่ สำคัญอย่างไร
จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย