อินโฟกราฟิก

ท่าอุ้มลูก

31 กรกฎาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

ท่าอุ้มลูก

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Thai Breastfeeding Center Digital library
ให้ลูกดูดจากเต้า 8 ครั้ง ต่อวัน
การอุ้มลูก...ดูดนมแม่อย่างถูกวิธี