คุณค่าน้ำนมแม่

นมแม่พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

08 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

นมแม่พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

[seed_social]
[seed_social]

นมแม่พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

 

แอดมินขอส่งความห่วงใยมายังทุกคู่แม่ลูกในจังหวัดภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ ส่งกำลังใจมาให้ผ่านพ้นวิกฤตรอดปลอดภัยค่ะ ฝากช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้สำหรับการช่วยเหลือคุณแม่และเด็กๆ ด้วยค่ะ

ในภาวะฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆ ผู้คนต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ขาดแคลน หรือต้องรีบเร่งหนีเอาชีวิตรอด กลุ่มทารกและเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงอย่างมากต่อโรคภยและความตาย เพราะเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแม่คงมี โอกาสน้อยทีจะเตรียมนมผง นํ้า และขวดนมที่สะอาดให้ลูก เด็กที่กินนมผสมจึงมีโอกาสเกิดความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ เช่น โรคท้องร่วง โรคทางเดินหายใจ และเกิดภาวะขาดสารอาหารมากกว่าเด็กที่กินนมแม่ ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้นมแม่จงเป็นอาหารที่ดีและปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก เด็กที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารและภูมิคุ้มกันจากนมแม่ ไว้สร้างภูมิต้านทานป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้เด็กไม่เครียด รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ ลูกหิวเมื่อไรก็กินนมแม่ได้ ท้นทีและคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไปหานมผง หานํ้าและขวดนมสะอาดที่ไหนมาชงนมให้ลูก นมแม่จึงพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน ช่วยให้ลูกปลอดภัยจากการติดเชื้อ และช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงที่จะนำไปสู่การเสียชี วีตได้

รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ กรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยมีข้อแนะนำการปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก ดังนี้ค่ะ

  1. ถ้าลูกยังกินนมแม่อยู่ให้กินนมแม่ต่อไปไม่ควรเสริมหรือเปลี่ยนไปกินนมผสม ในภาวะฉุกเฉินแม่อาจได้รับอาหารไม่ครบทุกมื้อ มีภาวะเครียด หรือให้ลูกดูดนมไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้แม่มีน้ำนมน้อยลงได้ ศูนย์ช่วยเหลือพักพิงควรดูแลให้คุณแม่ได้มีที่พักผ่อน มีอาหารและน้ำสะอาดรับประทานอย่างเพียงพอจะทำให้แม่ผลิตน้ำนมได้เพียงพอ แมจะยังคงมีน้ำนมให้ลูกได้เพียงพอตราบที่ยังคงให้ลูกดูดนมจากเต้า
  2. ระมัดระวังในการแจกนมผงให้แก่แม่ที่มีลูกเล็กโดยไม่ได้คำนึงว่าเด็กกินนมแม่อยู่หรือไม่ ทำให้แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้วหันไปใช้นมผงที่ได้รับแจกเอามาเลี้ยงลูก เด็กจึงมีโอกาสเกิดการท้องร่วงจากวิธีการชงนมที่ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดพอ การขาดแคลนน้ำสะอาดไม่มีที่ต้มขวดนมจุกนมทำให้เกิดปัญหาท้องร่วงและการเจ็บป่วยรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ และเด็กบางคนอาจเกิดอาการแพ้นมวัวขึ้นได้ นอกจากนี้อาจทำให้แม่ขาดความมั่นใจในการให้ลูกกินนมแม่และหันมาใช้นมผงเลี้ยงลูกแทน ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมา เช่น เมื่อลูกกินนมที่ได้รับแจกไปแล้วพอนมหมดก็ไม่สามารถหาซื้อได้หรือไม่มีเงินซื้อ ส่วนแม่เมื่อให้ลูกหยุดดูดนมแม่ก็จะทำให้น้ำนมแม่แห้งไป
  3. ถ้าเด็กกินนมผงอยู่แล้วจะต้องมีการจัดหานม น้ำสะอาดสำหรับชงนม แก๊สหุงต้ม และอุปกรณ์ทำความสะอาดขวดนม จุกนมให้พร้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ต้องสำรองนมให้เด็กอย่างเพียงพอทุกมื้อ และถ้าไม่มีนมผงแจกให้ได้เพียงพอแม่ก็จะเอาอาหารของผู้ใหญ่หรือเด็กโตให้ทารกแทนทำให้เกิดภาวะท้องร่วงและขาดสารอาหารได้ ควรจัดระเบียบในการแจกนมผงต้องแยกจากเด็กที่กินนมแม่ และนมผงที่แจกให้เด็กเล็กต้องไม่ระบุยี่ห้อ
  4. คุณแม่ที่หยุดให้นมแม่ไปแล้วก็สามารถกลับมากระตุ้นให้ลูกดูดนมแม่ต่อไปได้ ปริมาณของน้ำนมจะกลับมาได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แม่หยุดให้ลูกดูดนมและการดูดของเด็กว่าเป็นอย่างไร แม่ต้องมีความมั่นใจในการให้นมแม่ ผ่อนคลายความเครียด รับประทานอาหารและน้ำให้เพียงพอ ที่สำคัญคือต้องให้ลูกดูดนมอย่างสม่ำเสมอทุก 2-3 ชั่วโมงก็จะทำให้กลับมีน้ำนมให้ลูกได้
  5. กรณีที่เด็กอายุ 6 เดือนไปแล้วให้กินนมร่วมกับอาหารตามวัยต่อไป

เครดิตภาพ : สำนักข่าว INN หัวข้อข่าว “น้ำท่วมรพ.ชะอวด สุราษฎร์ตรังพัทลุงอ่วมรฟท.วิ่งถึงชุมพร”

ข่าวภูมิภาควันศุกร์ที่6มกราคมพ.ศ.2560
/แอดมินกุ๊ก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ Cholecystokinin
นมแม่สร้าง โครงสร้างของสมอง
นมแม่กับการป้องกันโรคมะเร็ง