เครือข่ายสถานประกอบการ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู

12 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู

[seed_social]
[seed_social]

คุณนันท์นภัส  เสรีฐิติวรโชติ   ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู

“มุมนมแม่เป็นการสร้างโอกาส ให้พนักงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างคนดี มีคุณภาพ เป็นความหวังและอนาคตของประเทศชาติ”

จุดเริ่มต้น เกิดจากแรงผลักดันภายใน เพราะตนเองไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ แต่มีปัญหาต้องผ่าตัดคลอดและลูกอยู่ในตู้อบ ออกจากโรงพยาบาลไม่มีน้ำนมให้ลูกเสียดายมาก และไม่มีความรู้ในการบีบเก็บน้ำนม จึงตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสบอกหรือแนะนำผู้อื่นจะแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เพราะเมื่อก่อนไม่มีการสอนการอบรมเตรียมตัวช่วงตั้งครรภ์ทำให้พลาดโอกาสดีๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำโครงการนี้ และเห็นการป่วยของลูกที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ไม่แข็งแรง เป็นภูมิแพ้ หอบหืด ตอนเด็กๆ หยุดงานบ่อย ต้องไปหาหมอตอนดึกๆ  ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองและเสียเวลา  บริษัท เดลต้าฯ  จึงได้เข้าร่วมโครงการเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา โดยความเห็นชอบของฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและมอบนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้แนวทาง Happy work place ตามนโยบายแห่งความสุข โดยมีแผนกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน  รวมถึงมีการลงทุนในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งรวมไว้ในสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิง

การดำเนินงานมุมนมแม่โดยเน้นการสื่อสาร

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบโครงการนี้ตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดย ได้รับคำแนะนำจากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาให้คำแนะนำในการจัดตั้งห้องมุมนมแม่ จึงได้นำมาถ่ายทอดให้คณะทำงานให้เข้าใจ  และเมื่อมีมุมนมแม่เปิดอย่างเป็นทางการจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบถึงโครงการมุมนมแม่  ผ่านช่องทางการฝึกอบรมพนักงานใหม่  การฝึกอบรมพนักงานตั้งครรภ์   อินทราเน็ต  และการเปิดเผยข้อมูลบน website www.setsocialimpact.com บอร์ดประชาสัมพันธ์ ผ่านหัวหน้างาน  จึงทำให้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่จะมีมุมนมแม่ก็มีพนักงานหลายท่านที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของน้ำนมแม่ได้บีบเก็บไว้ให้ลูกดื่มเองโดยไม่ไปบีบในห้องน้ำ

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

บุตรของพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย  ลดการ ขาด ลา มาสายและลดการลาออกจากงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูก คลายความวิตกกังวล พนักงานมีความรักผูกพันกับองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข Happy Family นอกจากนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระป๋องนม ขวดนม แปรงล้างขวดนม น้ำยาล้างขวดนม ภาชนะอื่นๆ ลดการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแต่ประโยชน์มหาศาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยรณรงค์ลดการใช้ขวดพลาสติก เป็นการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน การดำเนินโครงการนี้ สำเร็จได้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  คณะทำงานที่เข็มแข็งช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน พนักงานที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด รักษาอุปกรณ์ของใช้ทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของตนเองจึงทำให้มุมนมแม่เกิดความยั่งยืน

                                  

บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58
สัมมนานมแม่และวิทยากร 23 ก.ค.57
เวทีเพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมเยือนหนุนเสริม