เครือข่ายสถานประกอบการ

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

12 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

[seed_social]
[seed_social]

นายพรณรงค์ ว่องสุนทร  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและฝึกอบรม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 “การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำนม มีผลดีต่อลูกน้อยอย่างไร การสนับสนุนให้มีห้องนมแม่ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นเปิดห้องนมแม่ห้องแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่โรงงานบางปะอิน โดยเริ่มจัดการให้มีห้องนมแม่แยกออกจากห้องพยาบาล และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “WD Happy Workplace                ในมิติของ Happy Family มุ่งเน้นการให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตกับคุณแม่ในสถานประกอบการได้ตระหนักถึงการเลี้ยงลูกนมแม่

“มีคณะกรรมการ Happy work Place ร่วมกำหนดนโยบายและมีแผนการดำเนินงาน ใช้  Happinometer วัดระดับความสุข 8 มิติ มีมุมนมแม่ปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐาน 5 ห้อง พร้อมทั้งกำหนดผู้ดูแลให้คำปรึกษาโดยแม่อาสาประจำตึก  มีกิจกรรมฝึกอบรมให้พนักงานตั้งครรภ์ทุกเดือน และให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการแก่พนักงานทุกระดับ มีพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มจากเดิม”

หลักการบริหาร ใช้การส่งเสริมในทุกมิติผ่านกิจกรรม Happy Workplace ภายใต้คำว่า ขบวนการ (PROCESS)

P : People / Passion

R : Role Model

O : Operation

C : Control / Communication

E : Enjoy / Environment

S : Satisfaction

S : Sustainable

การสร้างค่านิยมขององค์กร คือ คิดให้ไกล ไปให้ถึง ก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนการจัดบรรยากาศในการทำงาน ให้สอดคล้องกับพนักงานตลอดเวลา และ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และ        อาชีวอนามัยในการทำงาน มีการจัดระบบการทำงานในมาตรฐาน 6ส ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ Happy Family เท่านั้น และ เพิ่มเติมให้เกิดความรักความผูกพัน มาถึงพนักงานที่มีต่อองค์กร เริ่มจากมุมนมแม่ ถ่ายทอดออกไปสู่ความยั่งยืนจากเด็กวันนี้ อีกไม่กี่ปี เขาอาจจะกลับมาเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ต่อไป

เรามีความภูมิใจที่จะบอกว่าขณะนี้เรามี “คู่แม่ลูก” ที่มาทำงานในบริษัทเรา 47 คู่ และเหตุผลนี้คงบอกกับทุกคนได้ว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นที่ทำงานที่ทำให้คนมีความสุขแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อคนไทย และเพื่อสังคมไทย เราจะมุ่งมั่นทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน ของเราดีขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้

                     

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร 9 สิงหาคม 2557
ตรวจเยี่ยมมุมนมแม่ต้นแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร 8 สิงหาคม 2557