ประชุมวิชาการ

ประกาศนียบัตร CNEU

22 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศนียบัตร CNEU

[seed_social]
[seed_social]

ประกาศนียบัตร CNEU

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6/2560 และดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร  โดยสามารถใส่ชื่อตัวท่าน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอต่ออายุใบประกอบโรคศิลป์คะ

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/ประกาศนียบัตร-CNEU-landscape.pdf” title=”ประกาศนียบัตร CNEU landscape”]

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (นพ.บุญญฤทธิ์ สุขรัตน์)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)