งานสื่อสาธารณะ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 การสรรหาครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

13 มิถุนายน 2018
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 การสรรหาครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

[seed_social]
[seed_social]

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 การสรรหาครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/06/รายชื่อผ่านเกณฑ์.pdf”]

ขอความกรุณา ส่งไฟล์ แบบตอบรับ มาที่ tbcf2557@gmail.com ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 61 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์
รอบที่ 1 ประเมินน้ำหนัก/ส่วนสูง จากกราฟการเจริญเติบโต
(ข้อมูลอ้างอิง สำนักโภชนาการ กรมอนามัย)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการสัมภาษณ์ได้ด้านล่างนี้ (ไฟล์ PDF / word)

แบบตอบรับการสัมภาษณ์

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/06/แบบตอบรับการสัมภาษณ์.pdf”]

 

สิ่งที่ต้องการเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
1.รายงานสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2.อาหารสำหรับเด็กกรุณาจัดเตรียมมาเอง อาหารสำหรับผู้ปกครอง มีจำหน่ายที่ห้องอาหาร ชั้น 1 สสส.

สัมภาษณ์หนูน้อยนมแม่และครอบครัวนมแม่ต้นแบบ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 319, 320, 321, 413, 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ :
– ฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งเวลา/ลำดับคิว ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 61 ผ่านอีเมล์ของท่านและทาง www.facebook.com/Thaibfและ กรุณาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
– ขั้นตอนการลงทะเบียน การสัมภาษณ์ การประเมินพัฒนาการใช้เวลา ประมาณ 2 ชม./ครอบครัว
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นสามารถกลับได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานแถลงข่าวสัปดาห์นมแม่โลก สิงหาคม 2014
แอปพลิเคชันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”