งานสื่อสาธารณะ

ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนสายใยรัก

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนสายใยรัก

[seed_social]
[seed_social]

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ได้จัดประชุม เพื่อการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวอย่างยั่งยืน พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 904 ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ เพื่อหาความต้องการ และสำรวจข้อมูลพื้นฐานความรู้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่ ในการปรึกษาหารือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้สำเร็จราชการพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็กในครอบครัว อาสาสมัครนมแม่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนันประจำแฟลต ประมาณ 25 คน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เป็นต้นแบบของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Training Center) และจะส่งเสริมข้อมูลความรู้ตลอดจนทักษะแก่อาสาสมัครนมแม่เข้าใจ ทำเป็น ทำได้ พัฒนาให้เป็นอาสาสมัครนมแม่เข้มแข็งในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ทำไมจึงต้องมีพรบ code milk ในประเทศไทย
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร 8 สิงหาคม 2557