สถาบันผลิตแพทย์

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 6/2557

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 6/2557

[seed_social]
[seed_social]

มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ที่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร

เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการฯ ในปี 2558 และติดตามตามความก้าวหน้าการเยี่ยมสถาบันผลิตแพทย์ ที่จัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3 แห่ง คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาาลชลบุรี

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
งานสัปดาห์นมแม่โลก 2017
Mother&Care On Air ตอนที่ 1
กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58