ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5

31 กรกฎาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5

2 ปาฐถาพิเศษ ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ
3 นมแม่และธาตุเหล็ก
5 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพัฒนาการของสมอง
6 การแบ่งปันนมแม่แบบไม่เป็นทางการ (Informal Milk Sharing)
7 การให้นมแม่เมื่อแม่ป่วย
8 Maternal Disease and Breastfeeding
9 Breastfeeding in Thailand

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Social behavior change (Alive &thrive) “ No water project : Vietnam experience” (Ms. Phan Hong Linh)
Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (นพ.บุญญฤทธิ์ สุขรัตน์)