พรบ.ควบคุม

ประชุมเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (TABFA)

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (TABFA)

[seed_social]
[seed_social]

แผนงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ร่วมกับ IHPP กรมอนามัย สสส. และUNICEF ฯลฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดเครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มีผู้เข้าร่วม 55 คน จากกรมอนามัย ราชวิทยาลัยสูติแพทย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่ ได้ระดมความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การวาง แผนดำเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนต้องได้กินนมแม่ละอาหารที่เหมาะสมตามวัย

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Application Moommae
ตำบลนมแม่ป่าแดด ช่วง2
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง