พรบ.ควบคุม

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE

[seed_social]
[seed_social]

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สมาพันธ์เครือข่ายนมแม่ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.ควบคุมการตลาดอาหารเด็กและทารกฯ (CODE)

มีผู้เข้าร่วม 70 คน ที่มาจากหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเครือข่ายภาคประชาชน ตำบลนมแม่จากจังหวัดลพบุรี อยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี ฯลฯ เพื่อทบทวนเนื้อหาใน พรบ.CODE รวมถึงกำหนดแนวทางและกระบวนการในการจัดทำประชาพิจารณ์ พรบ.และเคลื่อนไหวผลักดัน พรบ. CODE สู่รัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน นี้

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Mother&Care On Air ตอนที่ 2
ตำบลนมแม่
มุมนมแม่ในสถานประกอบการ