พรบ.ควบคุม

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE

26 สิงหาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สมาพันธ์เครือข่ายนมแม่ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.ควบคุมการตลาดอาหารเด็กและทารกฯ (CODE)

มีผู้เข้าร่วม 70 คน ที่มาจากหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเครือข่ายภาคประชาชน ตำบลนมแม่จากจังหวัดลพบุรี อยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี ฯลฯ เพื่อทบทวนเนื้อหาใน พรบ.CODE รวมถึงกำหนดแนวทางและกระบวนการในการจัดทำประชาพิจารณ์ พรบ.และเคลื่อนไหวผลักดัน พรบ. CODE สู่รัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน นี้

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Code Workshop
งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/2558
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร 9 สิงหาคม 2557