งานสื่อสาธารณะ

งานเสวนานมแม่ Café รพ.ราชวิถี 26 กรกฎาคม 2557

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

งานเสวนานมแม่ Café รพ.ราชวิถี 26 กรกฎาคม 2557

[seed_social]
[seed_social]

กิจกรรมเสวนา “สายใยรัก นมแม่คาเฟ่” ครั้งที่ 1/2557  ณ  โรงพยาบาลราชวิถี

กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”ร่วมกับ รพ.ราชวิถี  จัดเวทีเสวนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้พลังจากกลุ่มแม่ที่มีประสบการณ์สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถูกต้อง  ช่วยให้กำลังใจและถ่ายทอดเทคนิคการให้นมลูกถูกวิธีให้แก่แม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่  โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่  นักโภชนาการ ร่วมในการเสวนาให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ ตลอดจนความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ  เมื่อวันเสาร์ที่  26 กรกฎาคม 2557  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ แม่ตั้งครรภ์และหลังหลอดพร้อมผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ จำนวน 83 คน  เด็กเล็กจนถึง 2 ปี  จำนวน 23 คน  คณะวิทยากร  คุณแม่อาสา  เจ้าหน้ามูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี  จำนวน 30 คน ช่างภาพจิตอาสา จำนวน 2 คน  รวมผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมดประมาณ 130 กว่าคน

บรรยากาศการของเสวนา  มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น  การอุ้ม ดูด บีบ เก็บน้ำนมแม่และการให้นมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนขวบปีที่ 2  โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากร  ได้แก่  แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์  (กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ,  พันเอกแพทย์หญิงปริศนา พานิชกุล  (หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก  กองสูตินรีเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า) และนางสาวศิริลักษณ์  ถาวรวัฒนะ  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)  โดยมี  ดร.มล.จันทน์กฤษณา  ผลวิวัฒน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ และพญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ และผู้จัดการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นประธานเปิดงาน  นอกจากนี้ยังมีคุณแม่อาสา  ที่เกิดจากการรวมตัวในเฟสบุคส์  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยวลูกด้วยนมแม่  อาทิ  การให้นมลูกหลังคลอดที่โรงพยาบาล  การให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก   และผลกระทบจากการให้อาหารอื่นแก่ทารกในช่วง 6 เดือนแรก  เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  สามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้และสอบถามปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโอกาสต่อ ๆ ไป ได้จากภาคีเรื่องนมแม่ทุกภาคส่วน อาทิ คลินิกนมแม่  โรงพยาบาลเด็ก  คลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลราชวิถี หรือหน้าเพจของแม่อาสา ต่างพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยความสำเร็จ

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำไมจึงต้องมีพรบ code milk ในประเทศไทย
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารทารกและเด็กเล็กให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์