ประชุมวิชาการ

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session

 

1045-1200 รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์ เปิดตาม
บทความที่เกี่ยวข้อง
Breastfeeding Benefits: Claim or Over Claim (พ.อ.ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล)
“Tongue-tie” (รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์)
“Highlight BF Resources” (ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร)