ประชุมวิชาการ

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)

มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session

 

1045-1200 รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์ เปิดตาม
บทความที่เกี่ยวข้อง
Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5
Clearing the Gray Zone in BF • “Substance Use” (พญ.ริชาพรรณ ชูแกล้ว)