เมื่อแม่เจ็บป่วย

ยาภูมิแพ้และลดการบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจ 

22 มิถุนายน 2017
แชร์ให้เพื่อน

ยาภูมิแพ้และลดการบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจ 

[seed_social]
[seed_social]

Diphenhydramine(Benadryl)   : เป็นยา antihistamine  ที่มักใช้ในยาแก้ไอ และแก้หวัด ภูมิแพ้  และยาแก้เมารถ  ถึงแม้ว่าระดับยาในน้ำนมแม่จะต่ำ  และยานี้จะทำให้ทั้งแม่และลูกซึม จึงไม่ใช่ยาที่เหมาะสมที่สุดในแม่ที่ให้นมลูกอยู่มียา antihistamine  อีกหลายตัวในท้องตลาดที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ได้แก่  cetririzine

(Zyrtec), loratidine ( Claritine) และ fexofenadine (Allergra)   มีหลักฐานที่กล่าวอ้างต่อๆกันมาโดยประสบการณ์ส่วนบุคคล (anecdotal evidence) ว่า diphenhydramine สามารถกดการสร้างน้ำนมได้  แต่ก็ไม่มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนในmedical literature

 

Chlorpheniramine and Brompheniramine ทั้งสองตัวนี้คล้ายกับdiphenhydramine   แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นจำนวนการศึกษาที่น้อยกว่า  ยาทั้งสองทำให้ซึมมากและไม่แนะนำให้ใช้ (not recommended) ทางเลือกที่ดีกว่าคือ non-sedating antihistamineเช่น  Loratadine (Claritin), desloratadine (Clarinex), cetirizine (Zyrtec), fexofenadine (Allegra)

 

– See more at: http://www.infantrisk.com/content/over-counter-treatments-cough-and-cold#sthash.OEYEOzmx.dpuf

References:Hale TW. Medications and mothers’ milk 2014. Sixteenth ed. Amarillo, TX: Hale Pub., L.P.; 2014.

 

ผลของ Chlorpheniramineต่อน้ำนมแม่ และการให้นมแม่

 

จากรายงาน เรื่อง Histamine H1 receptor participati0kdg9hk on in the control of prolactin secretion in postpartum. J Endocrinol Invest. 1985;8:143-6. สรุปได้ว่า  การใช้ Dexchlorpheniramineขนาดสูงโดยการฉีดยา มีผลลดระดับ prolactin ในเลือดของหญิงที่ไม่ได้กำลังให้นมแม่ และในหญิงหลังคลอดใหม่ๆ1,2  อย่างไรก็ตาม การหลั่งprolactinที่เป็นผลจากการดูดนมจากเต้า ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้ dexchlorpheniramineในหญิงหลังคลอด   การให้ยา chlorpheniramine กินในระดับที่ต่ำกว่า จะมีผลเช่นเดียวกันในการลด prolactin ในเลือดหรือไม่ ยังไม่มีการศึกษา และไม่มีรายงาน    ผลของยาต่อ prolactionจะมีผลสืบเนื่องต่อความสำเร็จในการให้นมแม่หรือไม่ ก็ยังไม่มีการศึกษาเช่นกัน

 

1. Messinis IE, Souvatzoglou A, Fais N et al. Histamine H1 receptor participation in the control of prolactin secretion in  postpartum. J Endocrinol Invest. 1985;8:143-6. PMID: 3928731

2. Pontiroli AE, De Castro e Silva E, Mazzoleni F et al. The effect of histamine and H1 and H2 receptors on prolactin and  luteinizing hormone release in humans: sex differences and the role of stress. J ClinEndocrinolMetab. 1981;52:924-8.  PMID:7228996

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
โคลิค
ลูกสำรอกนม แหวะนม
แม่เป็นหวัด ให้นมลูกอยู่ ลูกจะติดหรือไม่