งานสื่อสาธารณะ

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

20 มิถุนายน 2561
แชร์ให้เพื่อน

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวนมแม่ต้นแบบ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.30 น.

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ค่ะ

รายชื่อผู้มาสัมภาษณ์วันที่ 23มิ.ย.61 รุ่น A
รายชื่อผู้มาสัมภาษณ์วันที่ 23มิ.ย.61 รุ่น B
ระบบการสัมภาษณ์ _revise

 

ประกาศ

 

วิธีการเข้ารับการสัมภาษณ์
1.ตรวจสอบตารางเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์ (ใบ A1 ตารางนัดสัมภาษณ์) และลงทะเบียนตามเวลาที่แจ้งกรุณาเดินทางมาถึงจุดลงทะเบียนก่อนเวลานัด 15 นาที

2.กรุณาพาหนูน้อยนมแม่ที่สมัคร ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง ณ จุดลงทะเบียน และประเมินพัฒนาการ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกับคุณแม่ ในกรณีที่คุณพ่อ หรือ ญาติผู้ดูแล ไม่สามารถติดตามมาได้ คุณแม่สามารถเดินทางมาพร้อมกับบุตรได้

3.กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ตามที่นัดหมาย กรุณาโทรแจ้งทีมเลขาฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องการเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
1.รายงานสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2.ปากกา
3.อาหารสำหรับเด็กกรุณาจัดเตรียมมาเอง อาหารสำหรับผู้ปกครอง มีจำหน่ายที่ห้องอาหาร ชั้น 1 สสส.

ผังการเข้ารับการสัมภาษณ์ 
1.ห้อง 319 ลงทะเบียน l รับบัตรคิว l รายงานสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก l วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก l ถ่ายรูปครอบครัว
2.ห้อง 320 ห้องกรอกแบบทดสอบ
3. ห้อง 321 ห้องอำนวยการ
4.ห้อง 413 ชั้น 4 ห้องประเมินพัฒนาการ รุ่น A
5. ห้องอาศรม ชั้น 3 ห้องประเมินพัฒนาการ รุ่น B
6.ห้อง 501 ชั้น 5 ห้องสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-831-2264, 081-831-2202

บทความที่เกี่ยวข้อง
ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนสายใยรัก
งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 1/2558 “พื้นฐานซีวิตดี เริ่มที่ในครรภ์”
เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”