อินโฟกราฟิก

รู้ตัวว่ามีน้องรีบฝากท้องทันที

22 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

รู้ตัวว่ามีน้องรีบฝากท้องทันที

[seed_social]
[seed_social]

รู้ตัวว่ามีน้องรีบฝากท้องทันที

                      เมื่อคุณแม่รู้ตัวว่าท้องควรรีบฝากท้องทันที เพราะการฝากท้องจะช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถติดตามพัฒนาการของลูกในท้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้นมแม่ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่มีการฝากท้อง เช่นการกินอาหารให้เพียงพอ กินยาบำรุงที่แพทย์ให้มาอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงความเครียด เรียนรู้สอบถามเรื่องนมแม่ให้เข้าใจ หรือเข้าเรียนรู้ห้องเรียนการให้นมแม่ เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
น้ำนมมาแน่ถ้าแม่รู้และทำถูกวิธี
อาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร
อาหารและโภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร