อินโฟกราฟิก

ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต

22 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต

ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต

 ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ 9 เดือน คือช่วงสำคัญที่สุดที่พ่อแม่จะสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่ลูก  เพราะเป็นช่วงที่เซลล์สมองของเด็กมีการแบ่งตัวอย่างมากมายหลายล้านเซลล์และมีการพัฒนาตั้งแต่สามเดือนแรก  คุณแม่ตั้งท้องต้องดูแลเอาใจใส่ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  เสริมโฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก รวมไปถึงการทำจิตใจให้แจ่มใสลดความเครียด  แม่ที่สุขภาพดี อาหารเพียงพอ การพุดคุย ร้องเพลง สื่อสารกับลูกในท้องอยู่เสมอ อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน จะทำให้สมองของลูกในครรภ์มีความพร้อมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางเดินของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
น้ำนมแม่ให้แต่ประโยชน์
เลือกโรงพยาบาลแบบไหนลูกจึงจะได้กินนมแม่