งานสื่อสาธารณะ

ลาคลอดมากอดหนู

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

ลาคลอดมากอดหนู

[seed_social]
[seed_social]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี: 8 กุมภาพันธ์ 2555 ให้สิทธิข้าราชการชายช่วยดูแลภรรยาที่คลอดบุตรติดต่อกันได้ ครั้งละ 15 วัน โดยมีหนังสือยืนยันเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในปัจจุบันมีข้าราชการที่รับรู้ถึงสิทธิพ่อลาคลอดและมีการใช้สิทธ์มากน้อยเพียงใด

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร 9 สิงหาคม 2557
งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/2558
“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ