อินโฟกราฟิก

วันแรกที่ลูกเกิด… แยกแม่แยกลูกหลังคลอดไม่ดีนะ

22 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

วันแรกที่ลูกเกิด… แยกแม่แยกลูกหลังคลอดไม่ดีนะ

วันแรกที่ลูกเกิด… แยกแม่แยกลูกหลังคลอดไม่ดีน

 ในวันแรกที่ลูกเกิด การแยกแม่แยกลูก จะทำให้เสียโอกาสทอง ที่ลูกจะดูดกระตุ้นน้ำนมแม่ให้มาง่ายและเร็วขึ้น สามารถที่จะสร้างน้ำนมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแม่ลูกควรได้อยู่ด้วยกันเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามธรรมชาติซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่ลุกได้ถ่ายทอดสัญชาตญาณอย่างใกล้ชิด ทำให้แม่ได้เรียนรู้ความต้องการของลูกและตอบสนองได้ทันที เป็นการสร้างความอบอุ่นให้ลูก ส่วนลูกก็จะนอนหลับได้ดีได้ดูดนมแม่บ่อยเท่าที่ต้องการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
นมแม่ VS นมผสม
เมื่อแม่ไปทำงาน
น้ำนมมาแน่ถ้าแม่รู้และทำถูกวิธี