งานสื่อสาธารณะ

สายใยรัก นมแม่คาเฟ่ หัวข้อ รอบรู้เรื่องนมแม่

26 สิงหาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

สายใยรัก นมแม่คาเฟ่ หัวข้อ รอบรู้เรื่องนมแม่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

จัดเสวนา  “สายใยรัก นมแม่คาเฟ่”หัวข้อ “รอบรู้เรื่องนมแม่”

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ  ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลีนิก

           วิทยากรประกอบด้วย โดย  พญ. ปวินทรา  หะริณสูต สมนึก  กุมารแพทย์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์      เสวนาหัวข้อ  “นมแม่มีดีอย่างไร” แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช และรศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  เสวนาหัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ”โดย  และคุณแววตา รัฐนิติสกุล  นักโภชนาการ  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสวนาในหัวข้อ“อาหารตามวัย เด็กไทยแข็งแรง”  โดยในช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ความสนใจซักถามแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก          มีแม่และครอบครัวเข้าร่วมประมาณ  70 กว่าคน

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
บขส.ส่งนมแม่ฟรีทั่วไทย
งานแถลงข่าวสัปดาห์นมแม่โลก สิงหาคม 2014
เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”