สถาบันผลิตแพทย์

หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์

[seed_social]
[seed_social]

แผนงานฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ กรมอนามัย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และองค์การ UNICEF ประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนสถาบันผลิตแพทย์ เข้าร่วม จำนวน 9 แห่ง และผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ และ อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นต่อไป หลังเสร็จสิ้นการจัดสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์เรียนการสอน สูติแพทย์และกุมารแพทย์ การวางแผนการเรียนการสอนที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการนมแม่ ข้อท้าทายของสังคมไทย ตอน 2
นมแม่ สำคัญอย่างไร
ประกวดหนูน้อยนมแม่