งานสื่อสาธารณะ

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

[seed_social]
[seed_social]

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์

และหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ครอบครัวข้าราชบริพารฯ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ในพระองค์ 904

           โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช  ประธานศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ฯ  เป็นประธานเปิดการอบรม

           ภาคเช้าเป็นการบรรยายและสาธิต “ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” มีเนื้อหาเกียวกับการช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ การอุ้ม ดูด บีบ เก็บน้ำนมแม่ และอาหารเด็กเล็กตามวัย  โดย อาจารย์นงลักษณ์  สมรูป และอาจารย์ชนิดา  ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

           จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการนวดเต้านมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม  โดย อาจารย์พรปวีณ์  พูลสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลีนิคนมแม่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

           ภาคบ่าย  – บรรยายและสาธิตการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  โดย อาจารย์อภิชาติ  ลิมติยะโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหัตถเวชกรรมแพทย์แผนไทย

                      – บรรยายเรื่อง“การดูแลแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย”  ด้วยอาหารสมุนไพรสำหรับแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด  วิธีการดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยและการอยู่ไฟ  โดย  อาจารย์นิเวศน์  บวรกุลวัฒน์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  มีข้าราชบริพารฯ  อาสาสมัครนมแม่ เข้าร่วมประมาณ 30 คน

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
งานแถลงข่าว งานสัปดาห์นมแม่โลก 2557
เพลงรักนมแม่
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง