ปัญหาเต้านม

เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน

22 มิถุนายน 2017
แชร์ให้เพื่อน

เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน

[seed_social]
[seed_social]

รวบรวมโดยจิ๋ว แม่น้องเวบ

เกิดจากการที่ร่างกายมีการสร้างน้ำนมที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากการสร้างน้ำนมมากหรือน้อยขึ้นกับ demand – supply ถ้าดูดมาก ก็สร้างมากส่วนใหญ่เกิดจากการที่คุณแม่ถนัดให้ลูกกินนมด้านใดด้านหนึ่งมากว่าอีกข้าง ทำให้ลูกดูดนมเฉพาะข้างที่คุณแม่ถนัด ร่างกายจึงสร้างน้ำนมข้างนั้นมากกว่าอีกข้าง

 

วิธีแก้ไขง่าย ๆ คือต้องปรับพฤติกรรมการดูดนมให้สัมพันธ์กัน ช่วงแรก ๆ อาจจะต้องปรับสภาพเต้านม โดยต้องให้ลูกดูดเต้านมด้านที่เล็กก่อนถ้าไม่อิ่มก็ให้ดูดข้างที่ใหญ่ต่อ เมื่อร่างกายปรับสภาพได้ก็จะสร้างน้ำนมในเต้าที่เล็กกว่าเพิ่มขึ้นทำให้ขนาดกลับมาใกล้เคียงหรือเท่ากับข้างที่ใหญ่

 

หลังจากนั้นให้คุณแม่ต้องให้นมแม่สลับข้างกัน (เช่น มื้อแรก เริ่มดูดข้างขวาก่อนจนเกลี้ยงเต้า แล้วให้เปลี่ยนมาดูดเต้าซ้าย มือถัดไป ให้เริ่มดูดเต้าซ้ายที่ยังดูดค้างไว้จนเกลี้ยงเต้า แล้วจึงกลับมาดูดเต้าขวา)

 

วิธีการป้องกันการสับสน คุณแม่อาจจะหาเข็มกลัดซอยปลายมากลัดไว้ที่เซื้อชั้นในข้างที่ให้นมไปแล้วเป็นการเตื่อนคุณแม่ไปในตัวว่ามื้อที่แล้วได้ให้นมข้างนั้นไปแล้ว มื้อนี่ควรจะเปลี่ยนข้าง การกินนมสลับเต้ากันจะลดอาการเต้านมสองข้างไม่เท่ากันได้ค่ะ

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
โรค มือ เท้า ปาก (hand foot mouth)
น้ำนมมีสี ผิดปกติไหม
คิดจะหย่านมลูก ทำอย่างไรจึงจะกระทบกระเทือนใจลูกน้อยที่สุด