เครือข่ายสถานประกอบการ

เวทีเพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมเยือนหนุนเสริม

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

เวทีเพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมเยือนหนุนเสริม

[seed_social]
[seed_social]

3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จัดเวทีเพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมเยือนหนุนเสริม work skill &life skill โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความรู้ ทักษะที่จะช่วยดำเนินงาน “ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตฯ” และหนุนเสริมให้กำลังใจในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดพื้นที่ดูงาน 4 บริษัท ดังนี้ บริษัท WD อยุธยา บริษัท CPF สาขาหนองแค สระบุรี บริษัทเดลต้า สาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโก และบริษัทสยามเด็นโซ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีตัวแทนบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม 17 บริษัท ที่ปรึกษามูลนิธิ SHARE มูลนิธิศูนย์นมแม่ รวม 60 คน ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ คือ 1) มีตัวแทนบริษัท เป็นผู้ดำเนินการและจัดกระบวนการเยี่ยมเยือนดูงาน ในแต่ละพื้นที่ 2) ได้เรียนรู้วิธีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นและการนำไปปรับใช้การดำเนินงานในบริษัทตนเองได้ และ 3) มีการจัดตั้ง “เครือข่ายศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว “ มีเป้าหมายเครือข่าย คือสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัวในสถานประกอบการ 23 บริษัท และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” มีคณะกรรมการเฉพาะการ 15 คน มาจากตัวแทน 23 บริษัท และได้จัดตั้งแฟนเพจ www.facebook.com/pages/เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว และกลุ่มไลน์ “สร้างงานดี ชีวีมีสุข” เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรสมาชิก

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
สายใยรัก นมแม่คาเฟ่ หัวข้อ รอบรู้เรื่องนมแม่
รายการ คนไม่อยากแก่ Health Channel
รายการผู้หญิง ผู้หญิง ช่อง 3 5 ส.ค. 57