งานสื่อสาธารณะ

เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”

26 สิงหาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”

2 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับโรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย” ณ ห้องประชุม Praram 9 Grand hall ชั้น 5 มีคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดและครอบครัวเข้าร่วมจำนวน 54 คน เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมรับฟังการเสวนาความรู้เรื่องนมแม่จากผู้เชี่ยวชาญ

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
เพลงนมแม่แน่ที่สุด
ประกวดหนูน้อยนมแม่
รายการนมแม่ ข้อท้าทายของสังคมไทย ตอน 4