งานสื่อสาธารณะ

“แชมเปี้ยนนมแม่”

03 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

“แชมเปี้ยนนมแม่”

[seed_social]
[seed_social]

“แชมเปี้ยนนมแม่”

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยด้วยความสนับสนุนจากองค์กร Alive & Thrive จัดทำหนังสือ แชมเปี้ยนนมแม่ เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ และอุปสรรคจากแม่ผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จนเป็น “แชมเปี้ยนนมแม่” แก่แม่ท่านอื่นเพื่อเป็นความรู้และนำไปปรับใช้ และภายในงาน รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน งานสัปดาห์นมแม่โลก 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ได้มอบเกียรติบัตรแก่แชมเปี้ยนนมแม่ทั้ง 10 ท่าน

“แชมเปี้ยนนมแม่” คำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบถึงแม่ผู้ที่สามารถเลี้ยงดูลูก ผ่านอุปสรรคต่างๆ และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ

หนังสือ “แชมเปี้ยนนมแม่” ถูกจัดทำขึ้นด้วยแนวความคิดที่ว่า นอกจาก “แชมเปี้ยนนมแม่” 10 ท่านที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แล้ว คุณแม่ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเป็น “แชมเปี้ยนนมแม่” ได้เช่นกัน

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยประสบการณ์ ความรู้ อุปสรรค และการแก้ปัญหา จากคุณแม่ 10 ท่านจากแตกต่างอาชีพ ที่ต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทาง ให้ข้อคิด บอกประโยชน์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้กำลังใจกับคุณแม่ทุกคนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณแม่ทุกคนที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รายชื่อแชมเปี้ยนนมแม่ทั้ง 10 ท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 1/2558 “พื้นฐานซีวิตดี เริ่มที่ในครรภ์”
อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
งานแถลงข่าวสัปดาห์นมแม่โลก สิงหาคม 2014