ประชุมวิชาการ

แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความท้าทาย และโอกาสพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

18 กันยายน 2017
แชร์ให้เพื่อน

แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความท้าทาย และโอกาสพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

[seed_social]
[seed_social]

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/09/challenge.pdf”]

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
Road to Breastfeeding Sustainability • Maternal, Social and Workplace Factors (ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)