เมื่อแม่เจ็บป่วย

แม่เป็นหวัด ให้นมลูกอยู่ ลูกจะติดหรือไม่

22 มิถุนายน 2560
แชร์ให้เพื่อน

แม่เป็นหวัด ให้นมลูกอยู่ ลูกจะติดหรือไม่

แม่เป็นหวัดขณะให้นมลูก
ลูกจะไม่ติด ถ้ามีการป้องกันอย่างถูกวิธี

เพราะโรคหวัดไม่แพร่เชื้อผ่านน้ำนม แต่แพร่ได้ง่ายทางน้ำมูกน้ำลาย ถ้าไม่ป้องกันให้ดี อาจติดโรคกันทั้งครอบครัวเลยก็ได้
วิธีป้องกัน

 

  1. เวลาไอจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วย โดยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก
  2. ล้างมือบ่อยๆ ทั้งคนป่วยและไม่ป่วย เพราะลูกอาจจับมือคุณแม่ หรือจับสิ่งของที่มีเชื้อหวัดติดอยู่ เมื่อเอามือเข้าปาก เช็ดถูจมูก หรือหยิบของเข้าปาก ก็จะได้รับเชื้อและติดโรค
  3. เวลากินอาหารให้ใช้ช้อนกลาง เพื่อไม่ให้เชื้อซึ่งติดอยู่ที่ช้อนลงไปอยู่ในจานอาหารส่วนกลาง
Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยให้ลูกน้อยหลับสบายขึ้น
การใช้ยาไทรอยด์ในแม่ที่ให้นมบุตร
นอนเถิดหนาลูกนอน เจ้าขวัญอ่อนของแม่