อินโฟกราฟิก

โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้อง

22 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้อง

โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้อง

                            โฟเลต ไอโอดีน และ ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อลูกในท้อง เพราะ โฟเลตช่วยสร้างเซลล์ประสาทในสมอง และไขสันหลังของลูก ถ้าขาดโฟเลตลูกอาจพิการแต่กำเนิดแม่ควรได้รับโฟเลตอย่างน้อยตั้งแต่ 3 เดือนก่อนท้องไปจนถึง 6 เดือนหลังคลอด ในส่วนของไอโอดีนนั้นเป็นสารจำเป็นต่อการทำงานของสมอง ถ้าขาดไอโอดีนลูกอาจปัญญาอ่อนได้ และธาตุเหล็กเมื่อได้รับอย่างเพียงพอจะช่วยให้ลูกเติบโตในครรภ์อย่างสมบูรณ์และมีธาตุเหล็กสะสมไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกิดด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
อาหารและโภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร
เมื่อแม่ไปทำงาน
ทำอย่างไรให้น้ำนมเพียงพอ