สถาบันผลิตแพทย์

การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคเหนือ

05 มกราคม 2018
แชร์ให้เพื่อน

การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคเหนือ

[seed_social]
[seed_social]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์

วันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน 2560   – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

                    คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันผลิตแพทย์  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ วันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน 2560   –  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงการบริการกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นำเสนอตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   และระดมสมองในการบูรณาการการบริการและการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน

ซึ่งมีการบรรยายความรู้ทางวิชาการ  เช่น   แนวคิดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาแพทย์   นำเสนอประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนนมแม่ใน 4 สถาบัน   การใช้ยากระตุ้นน้ำนม: Domperidone จำเป็นหรือไม่ และกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลนครพิงค์  โภชนาการมารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตร     และการแบ่งกลุ่มศึกษาสถานการณ์และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล 4 กลุ่ม คือ  1. คลินิกฝากครรภ์และห้องคลอด   2. หลังคลอด   3. คลินิกนมแม่   4. คลินิกเด็กสุขภาพดี

จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 116 คน ประกอบด้วย

ประกอบด้วย สูติแพทย์ 12 คนกุมารแพทย์ 11 คน พยาบาล 50 คน

จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   โรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลแพร่  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง  โรงพยาบาลลำพูน   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   ศูนย์อนามัยเขตที่ 1

 [pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/BF-Med-school-.pdf” title=”BF Med school”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/Breastfeeding-Teaching-PMK-2017.ppt-วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ.pdf” title=”Breastfeeding Teaching PMK 2017.ppt (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ)”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/Nutrition-in-lactating-mother_2017.pptx.2.pptx-ชม-1-ธ.ค.60.pdf” title=”Nutrition in lactating mother_2017.pptx.2.pptx ชม 1 ธ.ค.60″]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/แนวคิดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่_.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/การเรียนการสอนนมแม่-คณะแพทยศาสตร์-ม.เชียงใหม่.pdf” title=”การเรียนการสอนนมแม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูก-รพ.-ชลบุรี.pdf” title=”การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูก รพ. ชลบุรี”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/ท้าทายการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่18112560.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/พ.ร.บ.นมผง.pdf”]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 6/2557
การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคใต้