สถาบันผลิตแพทย์

การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคใต้

05 มกราคม 2018
แชร์ให้เพื่อน

การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคใต้

[seed_social]
[seed_social]

 

 

คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันผลิตแพทย์  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่  31 สิงหาคม –  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดีชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ ในเครือข่ายโรงพยาบาลสมบทภาคใต้   ภายหลังจากที่มีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558   ซึ่งในครั้งนี้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มเติมความรู้  เช่น  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถาบันผลิตแพทย์ 4 แห่ง     การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โภชนาการมารดาระหว่างให้นมบุตร     อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Braking the Barrier)  และแบ่งกลุ่มนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   4 กลุ่ม คือ 1.ผู้สอนและผู้เรียน    2.สื่อการเรียนการสอน 3. วิธีการจัดการเรียน.การสอน 4. การประเมินผล  5. งานวิจัย

มีจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 78 คน      ประกอบด้วย

ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมพร  โรงพยาบาลปัตตานี  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  โรงพยาบาลตรัง  โรงพยาบาลสงขลา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/Nutrition-in-lactating-mother_2017.pdf” title=”Nutrition in lactating mother_2017″]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/การเรียนการสอนBFสงขลนครินทร์.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนฯ-ppt.pdf” title=”ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนฯ ppt”]

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2018/01/นมแม่ในกระแสสังคมปัจจุบัน.pdf”]

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุมเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ ภาคเหนือ
หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์