งานสื่อสาธารณะ

ประกวดหนูน้อยนมแม่
เขียนโดย soraya
01 พฤษภาคม 2561
@@@ร่วมค้นหา “หนูน้อยนมแม่”@@@ สุขภาพดี พัฒนาการสมวัย อารมณ์แจ่มใส รับสมัคร 1 – 31 พ.ค. 61 นี้ รุ่นอายุ 1-2 ปี กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยจนถึงปัจจุบัน รุ่นอายุ 2-5 ปี  กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ปี หรือมากกว่า **รางวัลชนะเลิศ 20 รางวัล*** รับโล่ ประกาศนียบัตร เสื้อคู่แม่ลูก กิฟท์เซ็ทสำหรับเด็ก รับรางวัล 4 ส.ค. 61 @งานสัปดาห์นมแม่โลก 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร @13.00 – 16.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร  (คลิกขวา - บันทึกรูปภาพเป็น - Save)   โทรสอบถาม 081-831-2264  081-831-2202 ส่งใบสมัคร tbcf2557@gmail.com หรือ Inbox FB Thaibf จัดโดย ศูนย์นมแม่ ร่วมกับ กรมอนามัย – สสส. – IHPP ฉลองสัปดาห์นมแม่โลก 2018***
แชร์ให้เพื่อน

ประกวดหนูน้อยนมแม่

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
เขียนโดย Admin
26 สิงหาคม 2560
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ครอบครัวข้าราชบริพารฯ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ในพระองค์ 904            โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช  ประธานศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ฯ  เป็นประธานเปิดการอบรม            ภาคเช้าเป็นการบรรยายและสาธิต “ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” มีเนื้อหาเกียวกับการช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ การอุ้ม ดูด บีบ เก็บน้ำนมแม่ และอาหารเด็กเล็กตามวัย  โดย อาจารย์นงลักษณ์  สมรูป และอาจารย์ชนิดา  ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ            จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการนวดเต้านมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม  โดย อาจารย์พรปวีณ์  พูลสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลีนิคนมแม่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ            ภาคบ่าย  - บรรยายและสาธิตการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  โดย อาจารย์อภิชาติ  ลิมติยะโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหัตถเวชกรรมแพทย์แผนไทย                       - บรรยายเรื่อง“การดูแลแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย”  ด้วยอาหารสมุนไพรสำหรับแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด  วิธีการดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยและการอยู่ไฟ  โดย  อาจารย์นิเวศน์  บวรกุลวัฒน์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  มีข้าราชบริพารฯ  อาสาสมัครนมแม่ เข้าร่วมประมาณ 30 คน
แชร์ให้เพื่อน

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ประกวดหนูน้อยนมแม่ งานสื่อสาธารณะ
โดย soraya
01 พฤษภาคม 2561
46
@@@ร่วมค้นหา “หนูน้อยนมแม่”@@@ สุขภาพดี พัฒนาการสมวัย อารมณ์แจ่มใส รับสมัคร 1 – 31 พ.ค. 61 นี้ รุ่นอายุ 1-2 ปี กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยจนถึงปัจจุบัน รุ่นอายุ 2-5 ปี  กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ปี หรือมากกว่า **รางวัลชนะเลิศ 20 รางวัล*** รับโล่ ประกาศนียบัตร เสื้อคู่แม่ลูก กิฟท์เซ็ทสำหรับเด็ก รับรางวัล 4 ส.ค. 61 @งานสัปดาห์นมแม่โลก 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร @13.00 – 16.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร  (คลิกขวา - บันทึกรูปภาพเป็น - Save)   โทรสอบถาม 081-831-2264  081-831-2202 ส่งใบสมัคร tbcf2557@gmail.com หรือ Inbox FB Thaibf จัดโดย ศูนย์นมแม่ ร่วมกับ กรมอนามัย – สสส. – IHPP ฉลองสัปดาห์นมแม่โลก 2018***
แชร์ให้เพื่อน

ประกวดหนูน้อยนมแม่

จดหมายข่าว Newsletter งานสื่อสาธารณะ
โดย soraya
04 ธันวาคม 2560
8
Newsletter   มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ Newsletter “162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”   เนื่องในโอกาสสัปดาห์นมแม่โลก ในปี 2560 นี้ และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฉบับใหม่ ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนจากองค์กร Alive & Thrive จึงได้จัดทำหนังสือ Newsletter ในแนวคิด “162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ขึ้นมา “162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” มีที่มาจาก 2 ส่วนประกอบ คือ “162” คือสูตรการให้นมแม่ ประกอบด้วย 1 คือการเริ่มต้นให้ลูกดูดนมแม่เร็วที่สุดหลังคลอด ภายใน 1 ชั่วโมงแรก 6 คือการให้นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น 2 คือการให้นมแม่ต่อเนื่องพร้อมให้อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ส่วน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” คือแนวทางความคิดของ สัปดาห์นมแม่โลก หรือ World Breastfeeding Week ในปีนี้ ซึ่งมีการจัดงานขึ้นทั่วโลกในธีม “Sustaining Breastfeeding Together” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อช่วยกันสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน ภายในหนังสือ ประกอบไปด้วยคอลัมน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สัปดาห์นมแม่โลก รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก แนวทางทลายอุปสรรคขัดขวางการให้นมแม่ โครงการนมแม่สัญจร หลักสูตรการให้นมแม่ในโรงเรียนแพทย์ มุมนมแม่ในสถานประกอบการ ห้องสมุดนมแม่ออนไลน์ นมแม่กับการเสริมสร้างพัฒนาการ EF การนวดเต้า และหัวข้ออื่นๆ  
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าว Newsletter

กล้องมิวอาย งานสื่อสาธารณะ
โดย soraya
04 ธันวาคม 2560
9
มองนมแม่ผ่านกล้องมิวอาย    ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดทำโดย ดร. อัชณา กอบวิทยา โดยใช้เทคโนโลยี นำเลนส์พอลิเมอร์ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เทียบเท่ากล้องจุลทรรศ์กำลังขยาย 250 เท่า บันทึกภาพนมแม่ ที่จะเห็นภาพนมแม่ประกอบด้วยเม็ดคล้ายฟองอากาศจำนวนมาก นั่นคือ ถุงบรรจุสารอาหารที่จำเป็นของลูก (สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสมอง)     [video width=\"480\" height=\"640\" m4v=\"https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/10.2.m4v\"][/video]   [video width=\"1280\" height=\"720\" mp4=\"https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/10.2.1.mp4\"][/video]
แชร์ให้เพื่อน

กล้องมิวอาย

ประกวดหนูน้อยนมแม่ งานสื่อสาธารณะ
โดย soraya
01 พฤษภาคม 2561
46
@@@ร่วมค้นหา “หนูน้อยนมแม่”@@@ สุขภาพดี พัฒนาการสมวัย อารมณ์แจ่มใส รับสมัคร 1 – 31 พ.ค. 61 นี้ รุ่นอายุ 1-2 ปี กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยจนถึงปัจจุบัน รุ่นอายุ 2-5 ปี  กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต่อด้วยอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ปี หรือมากกว่า **รางวัลชนะเลิศ 20 รางวัล*** รับโล่ ประกาศนียบัตร เสื้อคู่แม่ลูก กิฟท์เซ็ทสำหรับเด็ก รับรางวัล 4 ส.ค. 61 @งานสัปดาห์นมแม่โลก 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร @13.00 – 16.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร  (คลิกขวา - บันทึกรูปภาพเป็น - Save)   โทรสอบถาม 081-831-2264  081-831-2202 ส่งใบสมัคร tbcf2557@gmail.com หรือ Inbox FB Thaibf จัดโดย ศูนย์นมแม่ ร่วมกับ กรมอนามัย – สสส. – IHPP ฉลองสัปดาห์นมแม่โลก 2018***
แชร์ให้เพื่อน

ประกวดหนูน้อยนมแม่

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย งานสื่อสาธารณะ
โดย Admin
26 สิงหาคม 2560
20
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ครอบครัวข้าราชบริพารฯ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ในพระองค์ 904            โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช  ประธานศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ฯ  เป็นประธานเปิดการอบรม            ภาคเช้าเป็นการบรรยายและสาธิต “ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” มีเนื้อหาเกียวกับการช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ การอุ้ม ดูด บีบ เก็บน้ำนมแม่ และอาหารเด็กเล็กตามวัย  โดย อาจารย์นงลักษณ์  สมรูป และอาจารย์ชนิดา  ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ            จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการนวดเต้านมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม  โดย อาจารย์พรปวีณ์  พูลสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลีนิคนมแม่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ            ภาคบ่าย  - บรรยายและสาธิตการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  โดย อาจารย์อภิชาติ  ลิมติยะโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหัตถเวชกรรมแพทย์แผนไทย                       - บรรยายเรื่อง“การดูแลแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย”  ด้วยอาหารสมุนไพรสำหรับแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด  วิธีการดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยและการอยู่ไฟ  โดย  อาจารย์นิเวศน์  บวรกุลวัฒน์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  มีข้าราชบริพารฯ  อาสาสมัครนมแม่ เข้าร่วมประมาณ 30 คน
แชร์ให้เพื่อน

อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

งานเสวนานมแม่ Café รพ.ราชวิถี 26 กรกฎาคม 2557 งานสื่อสาธารณะ
โดย Admin
26 สิงหาคม 2560
19
กิจกรรมเสวนา “สายใยรัก นมแม่คาเฟ่” ครั้งที่ 1/2557  ณ  โรงพยาบาลราชวิถี กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”ร่วมกับ รพ.ราชวิถี  จัดเวทีเสวนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้พลังจากกลุ่มแม่ที่มีประสบการณ์สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถูกต้อง  ช่วยให้กำลังใจและถ่ายทอดเทคนิคการให้นมลูกถูกวิธีให้แก่แม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่  โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่  นักโภชนาการ ร่วมในการเสวนาให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ ตลอดจนความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ  เมื่อวันเสาร์ที่  26 กรกฎาคม 2557  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ แม่ตั้งครรภ์และหลังหลอดพร้อมผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ จำนวน 83 คน  เด็กเล็กจนถึง 2 ปี  จำนวน 23 คน  คณะวิทยากร  คุณแม่อาสา  เจ้าหน้ามูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี  จำนวน 30 คน ช่างภาพจิตอาสา จำนวน 2 คน  รวมผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมดประมาณ 130 กว่าคน บรรยากาศการของเสวนา  มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น  การอุ้ม ดูด บีบ เก็บน้ำนมแม่และการให้นมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนขวบปีที่ 2  โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากร  ได้แก่  แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์  (กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ,  พันเอกแพทย์หญิงปริศนา พานิชกุล  (หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก  กองสูตินรีเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า) และนางสาวศิริลักษณ์  ถาวรวัฒนะ  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)  โดยมี  ดร.มล.จันทน์กฤษณา  ผลวิวัฒน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ และพญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ และผู้จัดการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นประธานเปิดงาน  นอกจากนี้ยังมีคุณแม่อาสา  ที่เกิดจากการรวมตัวในเฟสบุคส์  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยวลูกด้วยนมแม่  อาทิ  การให้นมลูกหลังคลอดที่โรงพยาบาล  การให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก   และผลกระทบจากการให้อาหารอื่นแก่ทารกในช่วง 6 เดือนแรก  เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  สามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้และสอบถามปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโอกาสต่อ ๆ ไป ได้จากภาคีเรื่องนมแม่ทุกภาคส่วน อาทิ คลินิกนมแม่  โรงพยาบาลเด็ก  คลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลราชวิถี หรือหน้าเพจของแม่อาสา ต่างพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยความสำเร็จ
แชร์ให้เพื่อน

งานเสวนานมแม่ Café รพ.ราชวิถี 26 กรกฎาคม 2557