ประชุมวิชาการ

Clearing the Gray Zone in BF • “Breastfeeding and Stunting” ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Clearing the Gray Zone in BF • “Breastfeeding and Stunting” ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

[seed_social]
[seed_social]

Clearing the Gray Zone in BF

• “Breastfeeding and Stunting”

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/1300-14.30-02-ผศ.-อรพรbreastfeeding-and-stunting_handout.pdf” title=”1300-14.30 02 ผศ. อรพรbreastfeeding and stunting_handout”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
“Tongue-tie” (รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)