ประชุมวิชาการ

Clearing the Gray Zone in BF • “Substance Use” (พญ.ริชาพรรณ ชูแกล้ว)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Clearing the Gray Zone in BF • “Substance Use” (พญ.ริชาพรรณ ชูแกล้ว)

Clearing the Gray Zone in BF

• “Substance Use”

 

13.00-14.30 03 พญ. ริชาพรรณ Substance and BF copy

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
สอนการบีบนม อ.สุอารี
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (นพ.บุญญฤทธิ์ สุขรัตน์)
ประกาศนียบัตร CNEU