ประชุมวิชาการ

Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)

[seed_social]
[seed_social]

Clearing the Gray Zone in BF

• Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/1300-1430-01-รศ.พญ.กุสุมา-ชูศิลป์.pdf” title=”1300-1430 01 รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
“The Power of Social Media in Sustaining Breastfeeding” (อาจารย์สง่า ดามาพงษ์)
ประกาศนียบัตร CNEU
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)