พรบ.ควบคุม

Code Workshop

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Code Workshop

[seed_social]
[seed_social]

Code Workshop

 

กรุงเทพฯ – 31 มี.ค. 60 Alive and Thrive ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เตรียมนำเสนอ ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ…. โดย ผศ. ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการละเมิดหลักเกณฑ์ฯ วิทยากร หลายท่าน อาทิ ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร จากมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ

 

   

    

       

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Media Orientation
จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ทำไมจึงต้องมีพรบ code milk ในประเทศไทย