คุณค่าน้ำนมแม่

Executive Function-EF หรือ “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ”

10 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Executive Function-EF หรือ “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ”

[seed_social]
[seed_social]

Executive Function-EF หรือ “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

 

Executive Function-EF หรือ “#ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ” เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาแต่เกิด ต้องผ่านขบวนการเรียนรู้ หลายด้าน
(ตอน 2 l ต่อจากเมื่อวานค่ะ )
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการ

นมแม่และขบวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นต้นทุน ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา Executive Function (EF) ของทารก

สารอาหารในนมแม่ เป็นสารอาหารที่เหมาะกับ โครงสร้างเนื้อสมอง บวกกับการได้รับการกระตุ้นจากขบวนการเลี้ยงดู ทำให้มีการตอกย้ำ วงจรการเรียนรู้ในสมองเด็ก

การมีแม่อยู่ใกล้ๆ มีแม่ที่เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก แม่ที่มีเทคนิคการเลี้ยงดูที่ดี ตอบสนองความต้องการไว

มีการศึกษาแสดงว่า เมื่อแม่ได้ยินเสียงร้อง จะมีการทำงานเพิ่มจุดในสมองแม่มาก ทำให้เกิดความเข้าใจและตอบสนองลูกได้ไวขึ้น

สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เด็กมีฐาน ความมั่นคงในจิตใจ ในการจะก้าวต่อไป สู่การพัฒนา EF ในระดับสูงขึ้นไป

และมีรายงานการศึกษาในสเปน สนับสนุนว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นานมากกว่า 6 เดือน มีพัฒนาการด้าน EF และพัฒนาการด้านอื่นๆ ดีกว่า ทารกได้รับนมแม่ระยะสั้นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Julves, Guxens et al. 2014)

เซลล์สมองมนุษย์ 1 แสนล้าน
เซลล์ลิง 1 หมื่นล้าน
เซลล์หนู 5 ล้านเซลล์
แมลงหวี่ 1 แสนเซลล์

วงจรการเรียนรู้ ในสมองเกิดขึ้นตลอดเวลา เริ่มมีตั้งแต่ในท้อง หนาแน่น 3-6 ปี แรก No Use It Looses

Brain cell, Axon, Dendrites, Synapses “จำนวนเซลล์” ไม่สำคัญเท่าจำนวนเซลล์ที่ถูกใช้ใน “การเชื่อมโยง”

Credit:
ศาสตราจารย์ คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560 ภาคอีสาน : เขตสุขภาพที่ 9 และ 10 : จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
Credit photo babycenter.in.uk

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
การให้นมแม่ช่วยพัฒนาสมองได้อย่างไร
คุณค่าน้ำนมแม่ ระดับโมเลกุล : SPM
จากน้ำนมแม่ สู่กระบวนการพัฒนาทักษะ EF