พรบ.ควบคุม

Media Orientation

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Media Orientation

[seed_social]
[seed_social]

Media Orientation

 

 

ในปี 2560 Alive and Thrive องค์กร Irish Aid และ องค์กร UNICEF  ให้การสนับสนุน มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ในกิจกรรมการดำเนินงาน การปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยความร่วมมือจากกรมอนามัย ดังนี้

 

Media Training  จัดการสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “การเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการให้อาหารตามวัยทารกและเด็กเล็กสำหรับสื่อมวลชน” (Journalist Forum and Workshop on Infant and Young Child Feeding)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการให้อาหารทารกและเด็กเล็กตามวัย  ซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องสเตทรูม ชั้น 9 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท มีผู้เข้าประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย  ผู้สื่อข่าววิทยุ ทีวี  social media   ผู้จัดงานคาดหวังว่า สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้เขียนสกู๊ปข่าวได้ถูกต้อง

 

Alive and Thrive มีแผนให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ในเรื่องการจัดทำ Newsletter    เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก และการจัดทำโครงการสำรวจ Social and Behavioral Change  Communication (SBCC) ในระยะต่อไป

 

          

    

บทความที่เกี่ยวข้อง
การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code
ทำไมจึงต้องมีพรบ code milk ในประเทศไทย
ที่มา Milk Code