ประชุมวิชาการ

Road to Breastfeeding Sustainability • “BF DRG….Is it possible?” (นพ.กฤช ลี่ทองอิน)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Road to Breastfeeding Sustainability • “BF DRG….Is it possible?” (นพ.กฤช ลี่ทองอิน)

[seed_social]
[seed_social]

Road to Breastfeeding Sustainability

• “BF DRG….Is it possible?”

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-04-นพ-กฤชCV-BF-DRG.pdf” title=”0845-1000 04 นพ กฤช+CV BF DRG”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความท้าทาย และโอกาสพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน